Tuesday, April 14, 2009

Happy Early Morning Poem

Naglabar ako sa aldaw pagkamata,

Hello mga bayong

Hello mga burak

Hello mga ayam,

Gatas na mainit kasubanggi

Gatas na mainit pagkamata,

Mga sadit na Emerald sakuyang mga mata, maugma kong pighali,

Hello mga Chicoring panganuron,

Hello sa gabos na yaon

Pero dai ko kaipuhan ki kahuron,

Yaon pa ako digdi sa kinaban,

Dai ko aram kun pano magpasalamat.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing