Sunday, April 12, 2009

Kun gurano kamundo an buhay ta

Habo tang paghurunan an ugat nin luha nin kinaban…

Haputon ta an kataning ta

Kun nata siya nakahungko,

Pigkukurab kitang baka lalo siyang makulugan,

Pero satuya bang pigbalo?

Habo tang maghapot ta muya ta ki tuninong na pagkaturog.

Pero gurano katuninong an satuyang pangiturugan

Kun an satuyang kataning salming kan satuyang namamatean?

 

Baka sa paghapot sa kataning makua ta an simbag.

Kun habo tang haputon an satuyang sadiri,

Haputon ta su iba,

Duman mapuon an paghahanap,

Baka lamang mahali an puling sa mata,

Balua.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing