Monday, February 16, 2009

Sa Bintana nin Sakong Aki sa Ospital

Maray na aga, Siyudad nin Tabaco...

Hilnga an mga tawong nag-aaragi,
Garo mga kakamata sanang gadan.

Rumdom pa kaya ninda an lipot
Saindang puso
Hali sa nag-aging halabang bangui
Na oro-atyan
Kaiba na naman nin maabot na diklom.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing