Thursday, February 19, 2009

Kitang Solamente sa Tigbabayong Hapon

Sakuyang labi maluya,

patawadon mo siya saiyang pagpatana.

 

Sa hamot nin burak

Saiyang hampang

Nakalingaw…

Nakalingaw…

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing