Monday, February 16, 2009

Pagbaba sa trono pasakat sa ugma

Igwang bayong na nagkakanta sakuyang daghan,

Sa paros nakakakua ako nin mga masetas,

An sakuyang mga pangmati naglalayop sa higod sa nareparo.

 

Sana ngunyang bangui magparumdom mga aninipot,

Sana an higod saindang pagkutan,

Tanganing sa harayo aram mo, na ika sakong pighahalat.

 

Igwang panahon na an distansiya kaipuhan,

Arog kan igwang panahon nin pag-ani nin mga masetas.

 

Ngunyan an saimong pag-uli, matapos an duwang dominggo,

Ngunyan naman an poon nin sakong paghali,

Paghali sa pwesto kun sain tahaw ako.

 

Dai na kita gigibuhong reyna… kaito maski dai pa kita kasal ika na an prinsesa,

Dipisil ta baka ika man magsakat sa trono,

An muya ko gabos na bagay paghurunan, para an atop nin ugma maabot ta.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing