Friday, February 27, 2009

Daliwawa

Daliwawa,

An mga bisikleta

Luway-

Luway

An dalagan

Sa saud.

An mga nagsisigid nin tinampo,

Tuninong sa liwanag mo na nagsasakat.

An mga nagpapabakal ki suman, ibos, puto sa saud,

maugmang naghahalat.

An mga nagimata sa naglaog

Mo na bangraw saindang kwarto,

Ugma mamamatean saindang mga mata…

 

Pakiusap sa aldaw,

Dai ka maghidali sa pagbuhat

Ta ika an katuninungan

Nin samong hinangos.

 

Ta oro-atyan,

Kami mahampang gilayon

Sa mga naturalmente

Na gibo-gibo

Digdi sa daga.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing