Monday, February 16, 2009

Kan madagit ako sa ulan

Ulan, nata ka suminabay sa abo nin sakuyang ama,

An paros mo nagtaong tubig saiyang baga,
Halipot an halabang kumot para siya tawan ki harong sa lipot
Na gumigiris saiyang tulang,

Nagbabatok man samong ayam saiyang pag-abo,
An ribok nin kinaban luminaog sakong payo,
Ulan nadagit ako saimo, iyo.

Buntong hininga ko dinaog kusog nin paros
Kan lumayog paros nin sakong lawas sa tahaw nin silensiyo…

Pigguyod ako nin sakong puso sa bintana,
Nasa luwas daa an simbag sakuyang mga hapot,
Nahiling ko an salming nin kinaban sa daga,
Nahiling ko an pandok kong murusdot,
Sakong pagtangad an mga dampog na maitom
Piguguyod nin paros parayo.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing