Monday, February 16, 2009

Kitang buyong sa magkaibang paagi

Igwang luha sakuyang gatas, kaya ito minapaiton, gare serbesa.

 

An gabat nin saimong ulo nasa mesa,

Kapot mo pa an mikropono, tapos na an kanta.

 

An static na babayi sa telebisyon,

Sa lanob, an dalugdog nin orasan,

An tagilid na mesa,

An silensiyo satuyang pagitan nagriribok sa daghan,

Kita nakatukaw nakalunad sa paghahalat nin daliwawa sa sala.

 

Pig-ibahan kita saindong sala ta habo mo na mag-solo, sisay an muya na mag-solo?

Muya ko mabarkada sakuyang isip kaya gatas an laog nin sakuyang mug, nagiulok na ka sana.

 

Dai naghaloy, dai mo na kinaya an sangsang nin lintiang kwatro kantos,

Ipangadyi mo sako… sana dai na mag-uli an nag-udo saimong payo,

Mga taramong warang bagat, piglayog sana nin paros.

 

…nabuyong ako kan luha ko sa gatas nagtagdo.

Ika, buyong ka na sa pagkamoot bago an inot mong lagok.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing