Monday, February 16, 2009

An agimadmad na nakarumdom na an pagkamoot dai dapat kulugan

Makakurab maghugas kan pinagkakanan pag kita nag-iwal

Ta nadadangog ko an tarom nin kutsilyo,

An tarom na gare muya kong ilaog tapos paikuton sakuyang daghan,

 

Maribukon an lintiang teleserye sa TV, tuninong kamo ni ina na nagpapahiwak,

Maribukon man an hinangos na luwas-laog sakuyang dungo buda ngimot,

Dai mo ito nadadangog

Buda dai mo nahihiling an pandok kong murusdot,

 

Gare muya kong lugadan an sakuyang kamot,

Taramon ko na sana na aksidente,

Tanganing magdalagan ka sako buda punasan mo ki gapas na igwang alkohol an sakong lugad,

Tanganing maghuron an satuyang pagal na hangos,

Bulong man ito sa lugad nin sakuyang puso.

 

Pero namatean ko na an kulog pag ika nalulugadan,

Aram ko na habo mo man na ako pasakitan,

Arog daa talaga kaan an pag-ibahan,

nag-ibahang askad buda hamis,

 

Dai ko na pigtino an kutsilyo,

Pigdangog ko na sana an bulos kan tubig sa gripo,

Na nag-iba sa tanog nin sakong hinangos,

Bulong sa alimagyo sakong daghan.

 

Dai dapat kulugan an pagkamoot, sakong nareparo…

Sana sa paghugas ko kan pinagkakanan

An sakuyang agmimadmad mahugasan na man.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing