Wednesday, February 18, 2009

ISMS

Existentialism

 

 

Sa aga paggadan na ako,

Pakitaram sa kinaban

Na basahon sakong mga tinaram

Arog kan

Dai ako an sakong mga pigsurat,

Emosyon ito kan panahon na sinda piggibo.

 

 

Impressionism

 

Sa aga gadan na ako

Baka wara ka na man

Para basahon an sakong mga pigsurat.

 

 

Realism

 

Sa aga magagadan kita,

An mga pigsurat ta

Pandama nin masunod na henerasyon.

 

 

Fauvism

 

Bilog an kinaban,

Parihaba an ataul,

Kwadrado an daga na satong lulubungan

(Kun nagtutubod ka na ika an lawas)

Arog kan papel na pigsusuratan ta.

 

 

Impressionism 2

 

Pag gadan na ako,

Babasahon ako nin mga aki nin saimong mga aki,

Sagkod sagkod.

 

 

Expressionism

 

Bayong sakong mga tinaram,

Maduman sa mayumukong daga,

Matanom ki bagong kinaban.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing