Monday, February 16, 2009

Meditasyon

Sa hibabaw na dagat, matapos an mga kabangang oras na half lotus,

 

 

Pigdakop ko an baybay,

Sa pagbukas kan sakuyang palad, naglayog sa tubig an mga itom na kalibangbang.

 

Duhat an kolor nin langitnon,

Sakuyang pagbuhat, dangog ko an sakuyang hangos.

 

An sakong damit sa baybay

Nagtaram na muya na niyang mag-uli.

 

Sakong pag-uli aram ko,

Aram ko na an kasimbagan sakong mga hapot.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing