Tuesday, February 17, 2009

An Pinakamakusog dai Magagadan

Pigkikig mo ako kuracha

Sa paglayog mo sakuyang abaga,

Muya mo ba ining turon na sakuyang meryenda?

Nabutasan ko tuloy sa salog,

Pasesnsya ka na sana ta mas makaskas maghiro

An sakong tulong ayam

na nagbabatukan,

nag-iirinutan.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing