Monday, February 16, 2009

Kaarog

Na-jijingle, huminalaba an dalan sa tinampo,

Dipisil mahiling an dalagan nin mga awto,

An mga tawo sa irarom nin atop nin mga tindahan, nakikisirong, nagpapa-aso, tuninong,

Igwa akong naagihang eskinita, diklom sakuyang dinumanan,

Igwang ayam akong naabutan, an sarong bitis nakasakat sa lanob,

Nalingawan ko na an taramong tios, sakuyang zipper sakuyang binukasan,

Maparat parong nin kinaban sakuyang pag-jam sa ayam na hidaling naghali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing