Saturday, February 21, 2009

Pighapot mo ako kun Sain ako Hali

Rumdom mo ba an dagat sa San Lorenzo,

An baybay na satuyang pigtukawan

Mantang pighihiling an mga parasira sa laot

Na silhouette sa aldaw na pagal?

 

Habo tang magsiblagan

Ta harayuon an Legazpi sa Tabaco,

Buda dai ta aram kun matibay an daghan

Ta sa kurab na itatao atyan nin bangui.

 

Duman sa Palali,

arog kaito,

Diit man an tawo kasuaga,

Sakuyang pagmata nagduman na ako,

tinanaan an inot na pagpamate kan aldaw,

pigdangog an mga taramon nin dagat

ta pigtaram nin mga mataling tawo,

na ito boses daa nin Diyos,

nagtutubod ako.

 

Igwang mga tawo na nag-aaragi,

Mga aki na nagbubukudan sa baybay,

Mga tingog sa haraning baranggay,

Duman ako kun sain pwedeng madumog an sakong mga bitis

Nin hadok na nagtataong lipot sa lawas.

 

Ah, kun pig-isip mo na nagrayo ako

Ta nag-iwal kita kasubangui,

Dai ito maraot,

Muya ko kutang ipaaram

Na nagduman ako tanganing makakuang simbag,

Tanganing maparani sa ugma kun sain dipisil an maparayo.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing