Saturday, February 21, 2009

Boulevard

Pag igwang oras, dudumanon ta an Boulevard

Sa Legazpi kun sain kita inot na naghilingan,

Kun sain saro sanang baso an pig-inuman ta ki tsaa,

Sa mga banguing daing kasagkuran,

Daing padumanan.

 

Kaapil ta an dagat,

An Kapuntukan,

Buda an mga tawo sa harani

Maski dai ta sinda kamidbid...

Sinda sa sarong paagi arog man sato,

Naghahanap kun dai nagtatao ki pagkamoot,

Maswertuhon lang kita na nahiling

Ta an lambang saro.

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing