Tuesday, February 17, 2009

An Nag-aging Uran

Bigla an saimong pagbisita,

Agang aga,

Dai pa ngani nakakatana nin aldaw an mga burak

Nagdigdi ka na,

Pano na an sakong mga nakalistang gigibuhon

Sa halipot sanang aldaw?

Dai akong ibang aram kundi maglaog sa kwarto,

Mag-isip nin ibang paagi tanganing makaluwas

Sa mamunduhong kanta,

Sige sana , iluwas mo an emosyon sako,

Baka lamang magsabatan an puso ta, magkasinabutan,

Masabutan ko an sakong mga bagahe sa daghan,

Kun nata dipisil an magpondo,

Siguro pigkukurab akong maaraman an lawas nin gabat na sakong namamatean.

Sakong paglaog sakuyang mga hapot,

Dai ko namalisyahan an saimong paghali,

Ah, pigpangadyi ko na magdigdi ka giraray atyan,

Pagkabangui, pagkaaga,

Wara akong pakiaram.

 

 

 

1 comment:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing