Saturday, February 21, 2009

Hello Moon (Sa Bintana nin Sarong Aki)

muya niyang maglunad sa spaceship,

dudumanon an bulan,

makihururon sa mga bitoon sagkod mapirot,

magkaturog,

sagkod sa agang bangui bago mag-uli.

 

sa harong kaya,

dagit sinda

ta nawalat niya saiyang luchbox sa eskwela.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing