Tuesday, May 12, 2009

An parong na dipisil malikayan

Kuta tulong beses akong makarigos

Sa sarong aldaw

Tanganing mas malinig,

Mas harani sa langit.

 

Nagibo ko pagkamata,

Alas-5,

Bago magmata an panbulang,

Nagibo ko sa daplusong alas-3,

Pagkabangui...

Alas-9,

Sakuyang tulang puti,

Nag-aaso sa pagkabatak,

Dai man ako masyadong mapulot

Pero may parong sa kwarto

Na dipisil malikayan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing