Sunday, May 31, 2009

Bang Bang!

Sarong badil an pagkamoot

Kun dai mo kayang kaputan,

Bang bang!

Saimong payo,

Bang bang!

Sa puso mo naman.

 

.45 sa iba,

Sa iba M16,

Shotgun an sakuya.

 

Bang bang!

Pwede man kitang makagadan

Ki sarong tawo,

Duwang tawo,

Tulo…

An bilog na kinaban

Pwedeng magadan

Kun madangog an satuyang istorya

Na musika

Pero asi,

Pwe!

Ribok man lang palan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing