Thursday, May 28, 2009

Langit an Asukar

Nagdadalagan an mga tanga

Sakuyang bitis

Pasakat

Sa tahaw nin sakuyang kamot

Kun sain an saindang mga kairibanan

naglalangoy

Sa bulod nin asukar,


Dai sindang talenga

sakuyang pangadyi

Na piglalamos

Nin kulog nin buot,

Daing kusog an diabetes

sa itom nindang dugo.

 

Sakuyang mga muro

Nakahiling sa mga dampog

Na an gabat nin itom

Buminagsak sa mga saday nindang payo,

Piglaog saindang alimantak

Na naghahanap ki ugma.

 

Sakuyang mga kamot dawa sa harayo

Mapaparong an hamis,

Sa mas harayo

Mga baranggay nin tanga

Nagdadalagan

Naggagasudan.


Sa mas harayo,

may mga tangang naghahanap

ki mas mahamis na bulod nin asukar.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing