Wednesday, May 6, 2009

Makaugmahon

Sa terminal nin bus

Kun sain an mga parahalat ki ugma,

Napangirit

Sa mga bulang

Hali sa kawatan na piglalaag sa ngimot

Nin mga aking nagdadalagan sa hinang,


Napauntok an kagadanan ki pirang minuto,

Dawa pirang minuto sana,

Mate an ugma.

 

Mga bulawang daplos

Saindang angog,

Saindang liog,

An paros

Naggagasod:

Sige sana, buhay ipadagos!

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing