Wednesday, May 6, 2009

Biyahe sa probinsiya

Dakul na sasakyan sa kalsada

An saiyang iwas dai na makahangos,

Sa aso,

Sa daplos,

Sa matarom na paghiling ki lambang saro,

Sa lambang saro,

 

May mga babayi, mga gurang na nakatindog sa bus,

Dakul akong kaiba pero dai akong kahuron,

Minataram an sakuyang isip dawa dai ko pigkakahuron,

Mga paril sinda sakuyang isip na minabalda,

Mga paril hali sa pinakahararom kong kurab,

Mga hapot na nakahiling sa daga.

 

Pigdadaplos an mga awto sa paghahalat ki berdeng ilaw,

Dakulong mga tawo pighahabol an oras na magadan sainda,

Sa hudyan,


Makaskas an layog nin mapulot na paros sa siyudad,

Baad sa ati ako magadan,

Baad sa buyong na makasabatan,

Pwede man sa sarong aksidente, 

Atyan,

Dai ko man talaga aram kun nuarin

Magiging pula an berde,

O an berde magiging pula.

 

Sana pirming arog nin biyahe sa probinsiya,

An dalagan nin sakuyang isip,

Daing masyadong hapot

Na malugad sakuya,

Na matao ki kulog sagkod an pagal na gabos

Mahigda sa malumoy na kutson.


Sa biyaheng probinsiya,

Mga simbag an sakuyang nakakasabatan

Sa biyahe kun sain dawa halaba,

Tuninong,

Arog kan mga dahon,

Arog kan bulod,

Arog kan bulawang naaagihan,

Pasil masabutan,

Arog kan Mayon na maski nag-aaso,

Tuninong.

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing