Wednesday, June 10, 2009

Tigsik

Tigsik ko an honesto kong sadiri ko na nagtaram

Na mas importante an kwarta sa rawitdawit,

Kaipuhang mainot an tulak,

An pagsalbar sa mga plato

sa dagit nin sakuyang mag-ina...

Mas makaugmahon an ngirit na pwedeng itao nin mga padaba.


Piggasod ko an sakuyang puso na nagbutog sa dagit

Ta an sakuyang bulawang oras para sa pamilya 

Muya ko pa nanggad

Salidahan ki mga metapora,

Makasadiri, makasadiri...

 

Mahalnason an kwarta sa kamot buda

Sa bulsa na daing istorya,

Sa malilipot na bulan

Sepia an kolor nin harong,

Pero diputa an literatura

Daing maginibo an sakuyang arkitektong kamot na epileptik,

Kaipuhan niyang magbayle

Pag an musa nag-aabot.

 

Dipisil pag nag-iiwal an mag-agom,

Pag an aki naghihibi,

Pag namamate an taggutom na pwedeng magrani,

Pero an kaugmahan

Mas dipisil gadanon.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing