Wednesday, June 10, 2009

Pag-abot nin bangui

Kan nangiturog an magabat na aldaw,
An mga batak-batak na tulang muyang magsugpon,
Pasil na sana an pagdalagan nin hayahay sa daghan
Na kasubago garo bulod na magigiba nin kamao nin paros.

Muya kong maghigda sa malumoy na langitnon,
Alagad kaipuhan nin mga platong mahugasan,
An kwarto masamudan,
Kaipuhan man magkarigos,
Magsurat ki mga gigibuhon sa aga,
Kaipuhan magsurat ki rawitdawit,

Pangangaipuhan an pag-inom ki mainit na gatas,
Tanganing kumugos an pangiturugan,
Pwede an pag pagal na si padaba
Para sa mga istorya.

Pero dipisil malikayan na dai mag-isip pagkahigda,
Dipisil manduhan an isip na isarado an pinto sa kurab,
Kun magigibo kong dai mag-isip, maugma,
Dawa apudon akong duwag,
Alagad kaipuhan mag-isip ta igwa na akong pamilya
Dawa makatakot ta pwedeng matanga na mangaturog.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing