Monday, June 15, 2009

Paranoia sa paghiling ko na muya mong magbalos

Kaapil ko an tagiti

Ta tatawan niya akong malipot na daplos,

Ta ini man an muya mo,

An mag-uli akong solo,

Mag-senting bua,

An magkahilang ako,

Ini an muya mo

Ta sa huna mo pirmi takang pigkukulugan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing