Wednesday, June 10, 2009

Pagkamundag -- Pagkagadan

Kagadanan an naghahalat saimo Krishna,

Kan pig-aki ka,

Duman dadarahon nin paros an saimong lawas,

An satuyang ati,

Na garo lumaong bado na kaipuhan walaton,


Sana dai mo ito pagkaputan pag kaipuhan mo nang maghali

Ta magigisi, mas mararaot, mas dipisil maghali

Digdi sa dagang dai ta bisto

Dawa haluyon na kita digdi.


Pigdadangog ko na an kansyon nin kautsanan,

Iyo man sana an pangadyi ko para saimo,

An maaraman mo,

Na dangugon mo

Na an satuyang harong bako digdi sa daga.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing