Tuesday, June 2, 2009

Bago ka maghali, padaba

Kun magkahilang ka,

Magkakahilang ka, kita,

Dai kita makakadalagan sa maabot,

 

Pag nagkahilang ka padaba,

Pag may namamatean ka,

Taramon mo sakuya an makabasag pusong falsetto

Nin saimong tulang buda dugo

Na barado ki aserong kurab,

 

Dai mo pag-isipon an kulog na maapod sakuya

Sa mga banguing kaipuhan ko sindang kahurunon,

Kaya kong humampang saindang kaito ko pa bisto.

 

Dai ko hahanapon an bulong sa tubig, sa paros na dai makaputan,

Dai akong magiginibo

Dawa maubos an sakuyang daplos,

Dawa magmara an sakuyang dugo,

Sakuyang maugmang pagbalo

Na an sakuyang nakuang uli,

Dismaya.

 

Saro man sana an kaipuhan ta,

An marumduman si Krishna, si Jehovah…

Dai kita an satuyang lawas,

Dai kita an isip,

Gabos digdi, garo sana subo,

Padaba,

Ini an sakuyang patotoo na padaba taka,

Kun magibo kong marumduman mo Siya

Pag namate mo na an harani…

 

Maugma ako na namidbitan taka sa buhay na ini,

Saro kang burak na nagwalat ki hamot nin pahinuhod

Sa puso kong sagkod ngunyan

Estudyante nin pagkamoot.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing