Saturday, June 20, 2009

Asi,

Pagkamata an pamahaw

Paghiling sa uran,

Pagmate sa tigsik sa kublit

Na garo pigdudutdot nin mga kerubin,

Nagkukugay an lipot buda init sakuyang lawas,

Garo ako gadan na nabuhay,

 

Sa pintuan nakatukaw, tuninong,

Sa kusina sa likudan may nag-aapod,

Alagad makusog an pag-apod nin uran,

Isnab sa sabaw na an parong higod nin mga Rosal,

 

Muya ko sana digdi sagkod magpondo an langit,

Muya kong ibahan an mga masetas na nagkakarigos sa hadok,

Sa labog nin asong kinaban

Nagdalagan an naghihirong mga kolor kan nakaagi,

Naisip kong magdalagan sa tagiti,

Magduman sa aldaw nin sarong aki,

Asi,

Kaipuhan munang kaagan ki mainit an tulak.

 

 

 

2 comments:

T A B A K N O N said...

tigsik could be tipsik if u want.

kublit in our town is unit.(anit for
animals, cow hide)

tagiti is tagisti.

rawitdawit said...

Hi. Kuya, salamat sa tulong. Ingat lagi. Ginagamit ko ang mga salitang kadalasang naririnig ko.

maraming salamat

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing