Saturday, June 20, 2009

Pag ako nagadan

Dawa awot ako

Sa langitnon

Basta si Gugurang sakuyang kaiba,


Dawa baybay ako

Basta an Pinakamagayon magdalagan sakuya,

Buda sakuyang daghan maghigda,


Dawa tubig ako,

Sarong salog,

Basta iinumon nin pahang halunan ni Padaba,


Pag nagadan ako,

Saro man sana an pangadyi ko,

An makauli

Sa pig-aapod nindang Vrindavhan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing