Friday, June 12, 2009

Ilusyon nin sarong X-god pagbaba sa white light

Sa huna ko diyos ako,

Kan nagsuriyaw an ngipon ko sa kulog

Na dai masabutan nin sakuyang mga nagimatang mga ugat

Na nangadyi ki uran sa tahaw nin daplos.

 

Daing maginibo an gabos,

An paulok nin pamilya,

An Colgate,

An tubig na may asin na pigmulmog,

An Lotus Position,

Daing palabas sa TV o kanta sa radyo 

Na pwedeng bulong sa muyang magadan,

 

Daing maginibo akong kaitong poon,

Palibot-libot…

Sa tahaw nin puso

Naghahalat ki simbag sa mga nata,

Mantang pighihiling-hiling an nag-iitom na mga dampog,


Muyang mahiling an nasa balyo nin alopoop,

An harong nin mahaling bangraw.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing