Saturday, June 20, 2009

Tabaco

Inot kong nadangog an pangaran nin Tabaco

Kan naaraman kong sa Bicol na kami maistar,

Banwa pa kaito an ngunyang siyudad

Na may mga tinampong dipisil mamidbidan,

 

Tabaco garo yosi,

Asi, kun naaraman ko sana na sa sentro man sana kami maistar,

Garo dai na ako nag-iba

Kun dai ki papa na may hilang,

Muya ko kutang mag-istar sa mapuno,

kun pwede sa bulod na pig-aapod.

 

Pig-aarog nin Tabaco an Maynila

Dai niya garo aram na muya niyang maging kadlangan arog nin sakuyang pighalian,

Duman dai ko aram an itatao nin mga masunod na segundo,

Dakul an pwedeng magrani sa nakasaradong mga pintuan, bintana,

Sa matanga kun sain pighahanap an mahalnasong pangiturugan.

 

…9 na taon na ako digdi sa Tabaco,

Dai ko na bistado an San Juan, Maynila,

Habo ko na man magbalik sa ulok nin sakuyang mga barkada duman

Ta dai ko na man ito mga biristo,

Dai ko mataram na bistado ko an Tabaco

Dawa dakulon akong mga barkada sa pangaran,


Saro sana an sakuyang aram,

Mas harani sa puso an ugma sa Tabaco

Ta mas malaya an paros sa probinsiya buda mas harani ako sa kalikasan,

Alagad maabot an panahon na madarakul an alas sa tinampo

Ngunyang saro na siyang siyudad,

Pasil man sanang maaraman kun ano an naitatao nin sarong siyudad sa mga tawo,

Magluwas ka, maglakaw, ibungkaras an mata nin saimong puso.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing