Tuesday, July 7, 2009

Sa Girumdom na Sana

An kaday mo na sakuyang hidaw,

Paros na mahalnas,

Nagbabakay ako sa pag-reparo,

Sierto duman yaon ka.

 

Pagkamoot ko pig-lustab mo na,

Mga mata mo na gapong nagkakalayo,

Nagtuga,

Kaipuhan mo ki distansiya,

 

Distansiya…

 

Dai ko masabutan,

Baad habo kong masabutan…

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing