Tuesday, July 7, 2009

Pag-girom mo an hawong

Naghuhuron an talapang buda an Santan,

Sa may gripo,

Sa mga gapo na dumog,

Yaon ako,

Dai nagtutubod na solamente sakuyang mga taramon.

 

Sain na pigdara nin paros an uran?

Atyan na ako makakan

Pag malinig na an kusina,

Pag pirutunon na an paros,

Kakahurunon taka pag turugon na ika,

Baad magsimbag an langit.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing