Friday, July 3, 2009

Barayle nin mga pandama

Pigbabasa ko an sarong librong tapos ko nang basahon,

Habo kong makalingaw,

Piglakaw ko an mga dahon nin nakaagi;

Paduman sa burabod nin dunong na naghali.

 

Alagad, nagpaparabayle an sakuyang mga mata

Sa bangraw na nagkatok sa bintana,

May gatol sakuyang dila

Hali sa tsokolate na nag-aapod sa mesa,

Nadadangog ko an kansyon nin mga bayong,

Pigdara nin paros an hamot nin mga masetas…

 

Nagtimpla akong gatas,

Nagduman sa higod,

Sa naghahalat na mga pasang gapo

Kun sain harani an mga nagkakawat na ayam,

Dara-dara an libro,

Na pigpatungan ko na sana

Ki baso nin mainit na gatas.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing