Friday, February 12, 2010

Ta Narumduman Mo

Pininyahang magic meat na may mushroom

Buda pinya,

Narumduman mo…

 

Nabasa ko su surat mo,

Dai ko naubos an maluto,

Ugaring pig-asay ko an isira,

Pig-ref ko an tada,

 

Dai ko masabutan an mga artista sa teleserye,

Maray pa an paros sa higod,

 

Nagpapahiwak ako ngunyan nakatangad sa lipot,

Ika man garo…

Dai ako ma-yosi

Ta narumduman mo.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing