Tuesday, February 9, 2010

Dawa Sain Yaon Ka

Pag dai na taka mahiling

Dai na taka marurumduman,

Alagad kamot mo an dagat

Na muyang magpakarigos sakuyang lawas,

Mata mo an aldaw

Na an hamot kabasan nin burak,

Hinangos mo an paros,

An baybay saimong daghan,

An mga bulod saimong sensasyon,

Mga puno saimong bariksan,

Mga bitoon saimong mga pangako,

Pigpaparumdom nin daplos

Mga bangui nin satuyang mga pagkasararo,

Pigpaparumdom nin kimig-kimig

Saimong mga abaga,

An halabang biyahe saimong buhok,

An pagkapaha saimong mga labi,

Makaulok,

Yaon ako ngunyan harayo saimo,

Tibaad dawa sain yaon ka palan,

Pwede kong kaputan

Pwede kong namitan.

2 comments:

Anonymous said...

Marahay, magayon. Ipadagos mo sana an pagmukna nin arog kaning manga rawitdawit.

cinemahilig said...

Mabalos

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing