Thursday, February 11, 2010

Kun pagal na an gabos na mga makina

Kun pagal na an gabos na mga makina,

lana sa labi

an mahiling ka,

 

mapulot an pagmaan kong

dilang nagbabayle sa parong

nin saimong gasolinang

dagta nin mga prutas,

namit nin bulan,

hamot nin mga bitoon,

 

ugaring pagal na an gabos na mga makina,

nagbabaratak an takla sakuyang tulang,

may aso sakuyang dugo,

pighihinang an paros.

 

An tingog nin TV,

nin orasan,

punembreng Chopin.

 

Makakasabot an tamong,

an ulunan, kutson,

ugaring pagal na an gabos na mga makina,

 

mara akong salog,

pahaunon

sa dai mabukasang serbesa.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing