Sunday, September 11, 2011

Septyembre 11 rawitdawit

Naaalang solong pulang Shanghai Lady,
3pm sa higod,
hababa an anino kan aki kong
nagdudurudalagan sa higod,
nuarin daw mabuskad an Rosal?
naghihidaw ako sa mga kalibangbang,
luto na daa an hotcake sabi ni agom,
su aki ko,
nagdadalagan kaiba an ayam
parani sakuya,
an hinghing kan paros
sabay sa mga siwik kan aki ko,
sabay man sa pag-apod gilayon ni agom. 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing