Monday, August 29, 2011

Sa Pagmawot


Labi kan pigpadaba kong mga babayi
Sakuyang natanaan,
pigduduman ko sa pangiturugan,
pigduduman ko sa pagreparo
ta masiram.

May mga namit pulutan,
may mga hadok na minataram
na an gabos
may kasagkuran.

May panahon na ako an inot na nagdoot,
minsan kugos ninda paros na nagaabot,
pigpabayai ko sana
ta kamurawayan.

An katalingkasan minabulanos mantang naggugurang;
mas mahamis an hadok buda kapot
mantang nagmamawot.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing